บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ภาษาไทย

                                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูนิ่มนิ่ม

 ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้สนใจในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยทุกท่าน

หน่วยที่ 1

หลักภาษาน่ารู้

หน่วยที่ 2

พัฒนาทักษะการอ่าน

หน่วยที่ 3

เก่งเขียนเพียรทำ

หน่วยที่ 4

วรรณกรรมท้องถิ่น

หน่วยที่ 5

 ยลยินวรรณคดี

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 3-5

สื่อและนวัตกรรม NiM modle  

สวัสดีค่ะ .. 

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ

หรือพูดคุยกับครูนิ่ม ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูนิ่ม

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นางกาญจนา  เหมืองหม้อ (ครูนิ่ม)

                      ตำแหน่ง ครู                        วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


กิจกรรมแต่งกลอนสอนสะท้อนความรู้บูรณาการสู่การปฏิบัติจริง

เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 


เด็กๆกับกิจกรรมลงมือทำบัวลอยบัวใจ